top of page
חומה

בסיס - בלוקים

גוף - בקבוקי פלסטיק, אדמה, חרסית וקש

ציפוי - שכבת בטון

גימור - פסיפס משברי קרמיקה ורובה

מספר משתתפים - 70 ילדים

משך העבודה - 120 שעות

bottom of page