top of page
פיסול

סדנת הפיסול נועדה לאפשר למשתתפים התנסות חווייתית ביצירת פסל כרצונם תוך שימוש בחומרי מחזור מגוונים ובטכניקות עבודה שונות

ראשית העבודה - בחינת חומרי המחזור העומדים לרשותם ותכנון צורת הפסל ומבנהו

המשך העבודה - בניית התשתית בהתאם להחלטות העיצוביות שהתקבלו

סיום העבודה – ציפוי הפסל באדמה או בטון וגימור בצבע או בעבודת פסיפס משברי קרמיקה ורובה

bottom of page