top of page
רוכבי האופניים

גוף - שלדת אופניים, חלקי מאוורר, קומקום חשמלי, נייר דבק, בקבוקי פלסטיק, עיסה מנייר גרוס, אדמה, חרסית, קש

ציפוי – רצועות בד יוטה טבולות בבטון, צבע

מספר המשתתפים – 20 ילדים

משך העבודה – 40 שעות פעילות

bottom of page