top of page
אדמה

סדנת אדמה מאפשרת "להכניס את הידיים לבוץ" תוך התנסות חווייתית של עבודה בטכניקות שונות

ראשית העבודה - בניית התשתית מחומרי מחזור מכל הבא ליד: בקבוקי שתייה ליטר וחצי מפלסטיק או זכוכית, צמיגי מכוניות, ניילונים של חממות, צעצועים ישנים, שלדות אופניים, מכשירי חשמל תקולים, חלקי ריהוט ופסולת בניין

המשך העבודה - הכנת ה"הבוץ" מתערובת של אדמה, חרסית וקש או נייר גרוס

סיום העבודה -  ציפוי בטיח אדמה או בשכבת בטון ובגימור צבע או עבודת פסיפס משברי קרמיקה ורובה

bottom of page