top of page
שולחן

בסיס - בלוקים

גוף - בקבוקי פלסטיק, אדמה, חרסית וקש

ציפוי - שכבת בטון

גימור – פסיפס משברי קרמיקה ורובה

מספר משתתפים - 30 ילדים

משך העבודה - 30 שעות פעילות

bottom of page