top of page
ספה

מטרה - הכנת פינת ישיבה מעוצבת על ידי דיירי הוסטל אלו"ט

בסיס – ספה מבוטנת

גוף – שברי קרמיקה על מצע רשת, דבק קרמיקה

גימור – רובה

מספר משתתפים – 15

משך העבודה – 60 שעות פעילות

bottom of page