top of page
חיפושיות

מטרה - בניית מתחם של 4 חיפושיות במסגרת פרויקט "השארת חותם" על ידי תלמידי שכבת ו' בבית ספר יסודי בשרון

גוף – צמיגים, ניילון של חממות, קלקר, פחיות שתיה, רשת לולים  ציפוי – רצועות בד יוטה טבולות בבטון

גימור – צבע

מספר משתתפים – 30 תלמידים

משך הפעילות – 30 שעות

bottom of page