top of page
שומר היער

בסיס - בלוקים, עמוד ברזל , כיור, בטון

גוף   - בקבוקי פלסטיק, ניילונים של חממות, צינורות השקיה

  בד יוטה, אדמה, חרסית, קש

גימור - עיסת נייר, שכבת בטון, צבע, עבודת פסיפס משברי קרמיקה, רובה

סה"כ משתתפים - 70 ילדים

משך העבודה - 90 שעות פעילות

bottom of page