top of page
ניצנים
מטרה – קישוט קיר כניסה לבית הספר ניצנים
גוף -  שברי קרמיקה על מצע רשת, דבק קרמיקה
גימור – רובה
מספר המשתתפים – 40 ילדים
משך העבודה – 30 שעות פעילות
bottom of page