top of page
פסיפס

העבודה בפסיפס נועדה להיכרות עם אמנות עתיקה ולהתנסות בטכניקת עבודה ייחודית. עבודת הפסיפס מתפקדת כשכבת גימור לעבודות המבוצעות באדמה או בטון או כיצירה העומדת בפני עצמה וניתנת לשילוב בכל מקום

המשתתפים לוקחים חלק בכל השלבים השונים בעבודת הפסיפס: חשיבה ותכנון של דוגמאות הפסיפס, מיון אריחי קרמיקה לפי עובי וצבע, שבירה של האריחים לחתיכות בגדלים שונים, יישום השברים על משטח העבודה, מילוי ואיטום החריצים ברובה, ניקיון סופי

bottom of page