top of page
בטון

סדנת בטון מאפשרת למשתתפים התנסות בעבודה על רטוב

ראשית העבודה – בניית התשתית מפרטי ריהוט ישנים כגון ספות, כורסאות או כסאות ובשילוב עם חומרי מחזור מכל הבא ליד: צמיגים, בקבוקי פלסטיק, בקבוקי זכוכית, ניילונים של חממות ומיני גרוטאות

המשך העבודה – הכנת בטון, ציפוי התשתית ברצועות יוטה טבולות בבטון

סיום העבודה - גימור בצבע או בעבודת פסיפס משברי קרמיקה ורובה

bottom of page